தெலுங்கானா அரசு வேலைவாய்ப்பு, ஊரக வளர்ச்சி வேலைகள், பஞ்சாயத்து அலுவலக வேலைகள், மாவட்ட நீதிமன்ற வேலைகள், அரசு நிறுவன வேலைகள், போலீஸ் வேலைகள், பாதுகாப்பு வேலைகள், டிரைவர் வேலைகள். கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்ட தேதி: March 13, 2023.

மாவட்டங்கள்

தெலுங்கானா அரசு வேலைவாய்ப்பு March 2023 அணு எரிபொருள் வளாகம் வேலைவாய்ப்பு 2023 » Driver, Fire Officer, Technical Officer (கடைசி நாள்: 10-04-2023) ECIL ஹைதராபாத் வேலைவாய்ப்பு 2023 » Teachers (கடைசி நாள்: 18-03-2023) ECIL வேலைவாய்ப்பு 2022 » Technical Officer (கடைசி நாள்: 26-12-2022) ECIL வேலைவாய்ப்பு 2022 » Junior Technician (கடைசி நாள்: 30-12-2022) ECIL ஹைதராபாத் வேலைவாய்ப்பு 2022 » Graduate Engineer, Technician (கடைசி நாள்: 26-12-2022) ECIL ஹைதராபாத் வேலைவாய்ப்பு 2022 » Technical Officer (கடைசி நாள்: 14-11-2022) ECIL வேலைவாய்ப்பு 2022 » Project Engineer (கடைசி நாள்: 15-10-2022) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வேலைவாய்ப்பு 2022 » Bank’s Medical Consultant (கடைசி நாள்: 14-10-2022) இந்திய பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி அமைப்பு வேலைவாய்ப்பு 2022 » Graduate, Technician & Trade Apprentice (கடைசி நாள்: 17-09-2022) இந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லிமிடெட் வேலைவாய்ப்பு 2022 » Graduate Apprentice, Technician Apprentice (கடைசி நாள்: 14-09-2022) ECIL ஹைதராபாத் வேலைவாய்ப்பு 2022 » Trade Apprentice (கடைசி நாள்: 12-09-2022) ECIL வேலைவாய்ப்பு 2022 » Medical Officer (கடைசி நாள்: 23-07-2022) ECIL வேலைவாய்ப்பு 2022 » Tradesman-B (கடைசி நாள்: 25-06-2022) ECIL வேலைவாய்ப்பு 2022 » Light Vehicle Driver (கடைசி நாள்: 25-06-2022) ECIL வேலைவாய்ப்பு 2022 » Lower Division Clerk (கடைசி நாள்: 25-06-2022) ECIL வேலைவாய்ப்பு 2022 » Deputy General Manager, Accounts Officer (கடைசி நாள்: 14-05-2022) ECHS ஹைதராபாத் வேலைவாய்ப்பு 2022 » Peon, Nurse, Medical Officer, Driver (கடைசி நாள்: 21-02-2022) தேசிய கனிம வளர்ச்சிக் கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2022 » Junior Officer (கடைசி நாள்: 27-02-2022) ECIL ஹைதராபாத் வேலைவாய்ப்பு 2022 » Project Engineer (கடைசி நாள்: 15-02-2022) தேசிய கனிம வளர்ச்சிக் கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2022 » Field Attendant, Maintenance Assistant (கடைசி நாள்: 02-03-2022) ECIL வேலைவாய்ப்பு 2022 » Preparatory Teacher, PGT, TGT (கடைசி நாள்: 11-02-2022) இந்திய பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி அமைப்பு வேலைவாய்ப்பு 2022 » Graduate, Technician & Trade Apprentice (கடைசி நாள்: 07-02-2022) ECIL வேலைவாய்ப்பு 2022 » Technical Officer (கடைசி நாள்: 29-01-2022) பாரத் டைனமிக்ஸ் லிமிடெட் வேலைவாய்ப்பு 2022 » Technician & Graduate Apprentice (கடைசி நாள்: 25-01-2022) ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லிமிடெட் வேலைவாய்ப்பு 2022 » Technician & Graduate Apprentice (கடைசி நாள்: 19-01-2022) ECIL வேலைவாய்ப்பு 2022 » Graduate & Diploma Apprentice (கடைசி நாள்: 18-01-2022) ECHS ஹைதராபாத் வேலைவாய்ப்பு 2022 » Medical Officer, Physiotherapist, OIC, Dental Officer (கடைசி நாள்: 11-01-2022) தெற்கு மத்திய ரயில்வே வேலைவாய்ப்பு 2022 » Sports Quota (கடைசி நாள்: 17-01-2022) ECIL வேலைவாய்ப்பு 2021 » Technical Officer (கடைசி நாள்: 21-12-2021) பாரத் எலெக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் வேலைவாய்ப்பு 2021 » Trainee & Project Engineer (கடைசி நாள்: 31-12-2021) பாரத் எலெக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் வேலைவாய்ப்பு 2021 » Staff Nurse (கடைசி நாள்: 31-12-2021) தென் மத்திய ரயில்வே வேலைவாய்ப்பு 2021 » Junior Engineer (கடைசி நாள்: 16-12-2021) ECIL வேலைவாய்ப்பு 2021 » Technical Officer (கடைசி நாள்: 26-11-2021) இந்திய பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி அமைப்பு வேலைவாய்ப்பு 2021 » Graduate Apprentice, Technician Apprentice (கடைசி நாள்: 30-10-2021) ECIL ஹைதராபாத் வேலைவாய்ப்பு 2021 » Technical Officer (கடைசி நாள்: 06-10-2021) ECIL ஹைதராபாத் வேலைவாய்ப்பு 2021 » Trade Apprentice (கடைசி நாள்: 16-09-2021) ECHS ஹைதராபாத் வேலைவாய்ப்பு 2021 » DEO, Driver, Clerk, Pharmacist, Lab Assistant, Nurse (கடைசி நாள்: 04-09-2021) தேசிய தொழில்நுட்ப நிறுவனம், வாரங்கல் வேலைவாய்ப்பு 2021 » Technician, Assistant, Engineer, Medical Officer (கடைசி நாள்: 23-09-2021) ECIL வேலைவாய்ப்பு 2021 » Technical Officer (கடைசி நாள்: 25-08-2021) தேசிய புவி இயற்பியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021 » Technical Assistant, Senior Technical Officer & Technical Officer (கடைசி நாள்: 31-05-2021)
Switch Language to English

Switch Language to Hindi

© 2020-2023 Jobkola.com | About Us | Contact Us | Privacy Policy | Disclaimer