அசாம் அரசு வேலைவாய்ப்பு, ஊரக வளர்ச்சி வேலைகள், பஞ்சாயத்து அலுவலக வேலைகள், மாவட்ட நீதிமன்ற வேலைகள், அரசு நிறுவன வேலைகள், போலீஸ் வேலைகள், பாதுகாப்பு வேலைகள், டிரைவர் வேலைகள். கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்ட தேதி: September 7, 2023.

மாவட்டங்கள்

அசாம் அரசு வேலைவாய்ப்பு September 2023 இந்திய எண்ணெய் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2023 » Post Graduate Teacher (Maths) (கடைசி நாள்: 16-09-2023) இந்திய எண்ணெய் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2023 » Hospital Technician, Dialysis Technician (கடைசி நாள்: 13-09-2023) இந்திய எண்ணெய் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2023 » Contractual Chemist (கடைசி நாள்: 15-09-2023) அசாம் மாநில பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் வேலைவாய்ப்பு 2023 » Operators (கடைசி நாள்: 28-07-2023) இந்திய எண்ணெய் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2023 » Boiler Operator (கடைசி நாள்: 06-03-2023) ESIC மருத்துவமனை வேலைவாய்ப்பு 2023 » Specialist (கடைசி நாள்: 01-02-2023) ECHS அசாம் வேலைவாய்ப்பு 2022 » Driver, OIC (கடைசி நாள்: 11-08-2022) இந்திய எண்ணெய் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2022 » Technician, Draughtsman, Operator (கடைசி நாள்: 04-07-2022) வடகிழக்கு எல்லைப்புற ரயில்வே வேலைவாய்ப்பு 2022 » Apprentice (கடைசி நாள்: 30-06-2022) இந்திய எண்ணெய் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2022 » Warden, Nursing Tutor, IT Assistant (கடைசி நாள்: 27-05-2022) இந்திய பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி அமைப்பு வேலைவாய்ப்பு 2022 » Research Associate (கடைசி நாள்: 17-06-2022) இந்திய எண்ணெய் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2022 » Manager, Engineer, Medical Officer, Security Officer (கடைசி நாள்: 15-03-2022) நுமாலிகர் சுத்திகரிப்பு நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2022 » Apprentice (கடைசி நாள்: 19-02-2022) இந்திய எண்ணெய் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2022 » Nurse, Pharmacist, Sanitary Inspector (கடைசி நாள்: 06-01-2022) BCPL வேலைவாய்ப்பு 2021 » Graduate & Technician Apprentice (கடைசி நாள்: 20-12-2021) இந்திய எண்ணெய் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021 » Chemist (கடைசி நாள்: 12-10-2021) இந்திய எண்ணெய் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2021 » Assistant Technician, Junior Engineer (கடைசி நாள்: 21-09-2021) வடகிழக்கு எல்லைப்புற ரயில்வே வேலைவாய்ப்பு 2021 » Nurse, Health Inspector, Lab Technician, Radiographer (கடைசி நாள்: 22-05-2021)
Switch Language to English

Switch Language to Hindi

© 2020-2023 Jobkola.com | About Us | Contact Us | Privacy Policy | Disclaimer