வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2023 விண்ணப்பிக்க https://vit.ac.in/

Last Updated: June 16, 2023 01:09 PM | by KW Media

வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2023

வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு தினசரி தகவல்கள் உடனுக்குடன் பெற இந்த பக்கத்தை தவறாமல் பார்க்கவும்.

நிறுவனம் பதவி காலியிடம் தகுதி கடைசி நாள் விண்ணப்பிக்க
வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் Chief Financial Officer 1 CA/CMA 16-06-2023 விண்ணப்பிக்க
வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் Placement Coordinator 1 Any Degree 01-05-2023 விண்ணப்பிக்க
வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் Project Associate 3 BE/B.Tech, ME/M.Tech 04-03-2022 விண்ணப்பிக்க
வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் Lab Technician/Lab Assistant 1 BE/B.Tech, Diploma 04-03-2022 விண்ணப்பிக்க
வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் Junior Research Fellow 1 M.Sc, ME/M.Tech 21-02-2022 விண்ணப்பிக்க
வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் Senior Research Fellow 1 M.Sc 25-02-2022 விண்ணப்பிக்க
வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் Junior Research Fellow 1 ME/M.Tech, MS 13-02-2022 விண்ணப்பிக்க
வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் Studio Assistant 1 B.Sc, M.Sc 22-02-2022 விண்ணப்பிக்க
வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் Scientific Assistant 1 BE/B.Tech, M.Sc 30-12-2021 விண்ணப்பிக்க
வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் JRF, Developer, Network Engineer 3 B.Sc, BCA, BE/B.Tech, Diploma, ME/M.Tech 10-01-2022 விண்ணப்பிக்க
வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் Junior Research Fellow 1 ME/M.Tech 20-12-2021 விண்ணப்பிக்க
வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் Junior Research Fellow 1 M.Sc, ME/M.Tech 10-12-2021 விண்ணப்பிக்க
வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் Senior Research Fellow 1 M.Sc 01-12-2021 விண்ணப்பிக்க
வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் Junior Research Fellow 1 ME/M.Tech 06-12-2021 விண்ணப்பிக்க
வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் Faculty, Senior Research Fellow 2 M.Sc, MA 15-11-2021 விண்ணப்பிக்க
வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் Junior Research Fellow 1 ME/M.Tech 25-11-2021 விண்ணப்பிக்க
வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் Project Assistant 1 B.Sc, BE/B.Tech, Diploma 03-11-2021 விண்ணப்பிக்க
வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் Project Assistant, Senior Research Fellow 3 M.Sc, ME/M.Tech 12-11-2021 விண்ணப்பிக்க
வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் Junior Research Fellow 2 ME/M.Tech 22-10-2021 விண்ணப்பிக்க
வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் Junior Research Fellow 2 M.Sc, ME/M.Tech 30-10-2021 விண்ணப்பிக்க
வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் SRF, Project Assistant 3 Diploma, M.Sc, ME/M.Tech 10-10-2021 விண்ணப்பிக்க
வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் Junior Research Fellow 1 M.Sc 23-10-2021 விண்ணப்பிக்க
வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் Junior Research Fellow, Project Assistant 2 M.Sc, ME/M.Tech 23-09-2021 விண்ணப்பிக்க
வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் Junior Research Fellowship 1 M.Sc, ME/M.Tech 30-09-2021 விண்ணப்பிக்க
வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் Junior Research Fellow 1 BE/B.Tech, ME/M.Tech, PhD 12-09-2021 விண்ணப்பிக்க
வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் Junior Research Fellow, Project Assistant 2 B.Sc, M.Sc, ME/M.Tech 10-09-2021 விண்ணப்பிக்க
வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் Junior Research Fellow 1 M.Sc 10-09-2021 விண்ணப்பிக்க
வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் Project Associate 4 BE/B.Tech, M.Sc, ME/M.Tech 10-09-2021 விண்ணப்பிக்க
வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் Senior Research Fellow 1 M.Sc, ME/M.Tech 29-08-2021 விண்ணப்பிக்க
வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் Junior Research Fellow 1 M.Sc, ME/M.Tech 30-08-2021 விண்ணப்பிக்க
வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் Junior Research Fellow 2 ME/M.Tech 05-08-2021 விண்ணப்பிக்க
வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் Project Assistant 1 M.Sc 16-07-2021 விண்ணப்பிக்க
வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் Junior Research Fellow 1 M.Sc, ME/M.Tech 28-06-2021 விண்ணப்பிக்க
வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் JRF, SRF, Project Assistant, RA & Software Developer 11 BE/B.Tech, ME/M.Tech, B.Sc, M.Sc, MBA 31-03-2021 விண்ணப்பிக்க

Switch Language to English

Switch Language to Hindi

© 2020-2023 Jobkola.com | About Us | Contact Us | Privacy Policy | Disclaimer