Jobkola.com Tamil Logo

உடற்கல்வியியல் மற்றும் விளையாட்டுப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2024

Last Updated: September 2, 2023 08:04 AM | by KW Media

உடற்கல்வியியல் மற்றும் விளையாட்டுப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2024

உடற்கல்வியியல் மற்றும் விளையாட்டுப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு September 2023. தினசரி வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் உடனுக்குடன் பெற இந்த பக்கத்தை தவறாமல் பார்க்கவும்.

நிறுவனம் பதவி காலியிடம் தகுதி கடைசி நாள் விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு உடற்கல்வியியல் மற்றும் விளையாட்டுப் பல்கலைக்கழகம் Guest Lecturer 8 M.P.Ed, M.Sc, MA 11-09-2023 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு உடற்கல்வியியல் மற்றும் விளையாட்டுப் பல்கலைக்கழகம் Hostel Residential Supervisor 2 Any Degree 30-08-2023 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு உடற்கல்வியியல் மற்றும் விளையாட்டுப் பல்கலைக்கழகம் Guest Lecturer 2 MA, PhD 15-08-2023 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு உடற்கல்வியியல் மற்றும் விளையாட்டுப் பல்கலைக்கழகம் Guest Lecturer 3 M.Sc, MA, PhD 31-07-2023 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு உடற்கல்வியியல் மற்றும் விளையாட்டுப் பல்கலைக்கழகம் Guest Lecturer 17 M.Sc, MA, PhD 10-06-2023 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு உடற்கல்வியியல் மற்றும் விளையாட்டுப் பல்கலைக்கழகம் Trainer 2 Any Degree 16-11-2022 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு உடற்கல்வியியல் மற்றும் விளையாட்டுப் பல்கலைக்கழகம் Technical Assistant 1 Any Degree, B.Sc, M.Sc 26-09-2022 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு உடற்கல்வியியல் மற்றும் விளையாட்டுப் பல்கலைக்கழகம் Guest Lecturer 3 Diploma, M.Sc, MBA 02-09-2022 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு உடற்கல்வியியல் மற்றும் விளையாட்டுப் பல்கலைக்கழகம் Guest Faculty 14 Diploma, M.P.Ed, M.Sc, MA, MBA 08-07-2022 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு உடற்கல்வியியல் மற்றும் விளையாட்டுப் பல்கலைக்கழகம் Guest Lecturer 3 M.Sc, MA 18-03-2022 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு உடற்கல்வியியல் மற்றும் விளையாட்டுப் பல்கலைக்கழகம் Guest Faculty 3 M.Sc 05-11-2021 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு உடற்கல்வியியல் மற்றும் விளையாட்டுப் பல்கலைக்கழகம் Assistant System Analyst 1 BE/B.Tech, M.Sc, MCA 27-10-2021 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு உடற்கல்வியியல் மற்றும் விளையாட்டுப் பல்கலைக்கழகம் Vice-Chancellor 1 PhD 04-10-2021 விண்ணப்பிக்க
தமிழ்நாடு உடற்கல்வியியல் மற்றும் விளையாட்டுப் பல்கலைக்கழகம் Library Attender 1 8th 30-06-2021 விண்ணப்பிக்க

Switch Language to English

Switch Language to Hindi

© 2020-2024 Jobkola.com | About Us | Contact Us | Privacy Policy | Disclaimer