பெரியார் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2023

பெரியார் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2023 விண்ணப்பிக்க https://periyaruniversity.ac.in/

பெரியார் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு தினசரி தகவல்கள் உடனுக்குடன் பெற இந்த பக்கத்தை தவறாமல் பார்க்கவும்.

நிறுவனம் பதவி காலியிடம் தகுதி கடைசி நாள் விண்ணப்பிக்க
பெரியார் பல்கலைக்கழகம் SRF, Field Assistant, Insect Collector 3 Any Degree, B.Sc, DMLT, M.Sc, ME/M.Tech 02-05-2023 விண்ணப்பிக்க
பெரியார் பல்கலைக்கழகம் Project Assistant 1 M.Sc 07-04-2023 விண்ணப்பிக்க
பெரியார் பல்கலைக்கழகம் Junior Research Fellow 1 M.Sc 15-02-2023 விண்ணப்பிக்க
பெரியார் பல்கலைக்கழகம் Project Assistant 1 M.Sc 06-02-2023 விண்ணப்பிக்க
பெரியார் பல்கலைக்கழகம் Junior Research Fellow, Administrative Assistant 5 Any Degree, BE/B.Tech, M.Sc, MVSc 09-12-2022 விண்ணப்பிக்க
பெரியார் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 M.Sc 14-09-2022 விண்ணப்பிக்க
பெரியார் பல்கலைக்கழகம் Field Investigator 1 M.Sc 20-09-2022 விண்ணப்பிக்க
பெரியார் பல்கலைக்கழகம் Guest Faculty 24 M.Sc, PhD 26-08-2022 விண்ணப்பிக்க
பெரியார் பல்கலைக்கழகம் Research Assistant 1 Any Degree, M.Sc, MA, MBA, MCA 24-07-2022 விண்ணப்பிக்க
பெரியார் பல்கலைக்கழகம் NSS Programme Coordinator 1 M.Sc 11-07-2022 விண்ணப்பிக்க
பெரியார் பல்கலைக்கழகம் Junior Research Fellow 1 BE/B.Tech, D.Pharm, M.Sc, ME/M.Tech 24-06-2022 விண்ணப்பிக்க
பெரியார் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 M.Sc 20-06-2022 விண்ணப்பிக்க
பெரியார் பல்கலைக்கழகம் Project Assistant 1 B.Sc, M.Sc 19-05-2022 விண்ணப்பிக்க
பெரியார் பல்கலைக்கழகம் Registrar, COE, Director, Librarian 5 PhD 19-01-2022 விண்ணப்பிக்க
பெரியார் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 M.Sc 24-12-2021 விண்ணப்பிக்க
பெரியார் பல்கலைக்கழகம் Project Associate, Project Assistant 2 M.Sc, PhD 21-10-2021 விண்ணப்பிக்க
பெரியார் பல்கலைக்கழகம் Field Coordinator, Field Assistants 5 M.Sc 27-09-2021 விண்ணப்பிக்க
பெரியார் பல்கலைக்கழகம் Guest Faculty 2 M.Sc, MA, PhD 20-09-2021 விண்ணப்பிக்க

Switch Language to English

Switch Language to Hindi

© 2020-2023 Jobkola.com | About Us | Contact Us | Privacy Policy | Disclaimer