தேசிய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2023 விண்ணப்பிக்க https://www.nielit.gov.in/

Last Updated: July 31, 2023 09:34 PM | by KW Media

தேசிய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2023

தேசிய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு தினசரி தகவல்கள் உடனுக்குடன் பெற இந்த பக்கத்தை தவறாமல் பார்க்கவும்.

நிறுவனம் பதவி காலியிடம் தகுதி கடைசி நாள் விண்ணப்பிக்க
தேசிய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் Staff Car Driver 9 10th 22-08-2023 விண்ணப்பிக்க
தேசிய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் Resource Person 1 BBA, MBA 15-06-2023 விண்ணப்பிக்க
தேசிய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் MTS, Project Engineer 4 10th, BE/B.Tech, ITI, M.Sc, ME/M.Tech, PhD 25-05-2023 விண்ணப்பிக்க
தேசிய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் Scientist, Scientific Officer, Technical Assistant 598 BCA, BE/B.Tech, M.Sc, MCA, ME/M.Tech 04-04-2023 விண்ணப்பிக்க
தேசிய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் Scientist-B 9 BE/B.Tech, M.Sc, MCA 16-03-2023 விண்ணப்பிக்க
தேசிய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் Interns/Trainee 15 BE/B.Tech 09-12-2022 விண்ணப்பிக்க
தேசிய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் Scientist 127 BE/B.Tech, M.Sc, MCA, ME/M.Tech 21-11-2022 விண்ணப்பிக்க
தேசிய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் Scientist 27 BE/B.Tech, M.Sc, MCA, ME/M.Tech 04-11-2022 விண்ணப்பிக்க
தேசிய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் Technical Assistant, Scientist 66 Any Degree, B.Com, B.Sc, BCA, BE/B.Tech, CA/CMA, Diploma, M.Com, M.Sc, MBA, MCA, ME/M.Tech, PhD 19-07-2022 விண்ணப்பிக்க
தேசிய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் Expert Resource Person 2 Any Degree, B.Com 24-06-2022 விண்ணப்பிக்க
தேசிய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் Scientist-C 9 BE/B.Tech, M.Sc, MCA 28-06-2022 விண்ணப்பிக்க
சென்னை தேசிய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் MTS, Accountant, Project Assistant 3 Any Degree, B.Com, ITI, M.Com, MBA 08-06-2022 விண்ணப்பிக்க
தேசிய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் Scientist 6 BE/B.Tech, M.Sc, MCA 08-06-2022 விண்ணப்பிக்க
தேசிய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் Assistant Programmer, Engineer 126 B.Sc, BE/B.Tech, MCA, ME/M.Tech 09-01-2022 விண்ணப்பிக்க
தேசிய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் Resource Person 5 BE/B.Tech, M.Sc, MCA, ME/M.Tech, MS 08-10-2021 விண்ணப்பிக்க

Switch Language to English

Switch Language to Hindi

© 2020-2023 Jobkola.com | About Us | Contact Us | Privacy Policy | Disclaimer