Jobkola.com Tamil Logo

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2024

Last Updated: July 10, 2024 09:03 AM | by KW Media

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2024

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு July 2024. தினசரி வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் உடனுக்குடன் பெற இந்த பக்கத்தை தவறாமல் பார்க்கவும்.

நிறுவனம் பதவி காலியிடம் தகுதி கடைசி நாள் விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Post Doctoral Fellow 1 PhD 21-07-2024 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Project Associate 1 M.Phil, M.Sc 03-07-2024 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Guest Lecturer, Research Fellow 5 Law 04-07-2024 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow, Technical Staff 4 B.Com, B.Sc, M.Sc 08-07-2024 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 3 M.Sc 08-07-2024 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 M.Sc 27-06-2024 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 M.Sc 08-07-2024 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Senior Research Fellow 1 M.Sc 24-06-2024 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 M.Sc 26-06-2024 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 M.Sc, ME/M.Tech 20-06-2024 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 M.Phil, M.Sc 22-06-2024 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 M.Sc, ME/M.Tech 27-05-2024 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Junior Research Fellow 1 M.Sc, ME/M.Tech 14-05-2024 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Project Technical Support-III 1 M.Sc 06-05-2024 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 M.Sc 10-05-2024 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 M.Sc 06-05-2024 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Post Doctoral Fellow 1 PhD 06-05-2024 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Post-Doctoral Fellow 2 PhD 02-05-2024 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 2 M.Sc 22-04-2024 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 M.Sc 15-04-2024 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Student Intern 1 M.Sc, ME/M.Tech 18-04-2024 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Junior Research Fellow 1 M.Sc 30-04-2024 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Post Doctoral Fellow 2 PhD 20-03-2024 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Project Associate 1 M.Sc 31-03-2024 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Project Fellows 3 MA 18-03-2024 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Project Associate-I 1 M.Sc 26-03-2024 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Senior Research Assistant 2 M.Sc 08-03-2024 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Project Fellows 2 M.Sc 04-03-2024 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 M.Sc 20-02-2024 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 M.Sc 20-02-2024 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் University Research Fellow 1 M.Sc 12-02-2024 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Junior Research Fellow 1 M.Sc 26-01-2024 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் University Research Fellow 54 M.Sc, MA 17-11-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Project Research Fellow 1 M.Sc 10-11-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் University Research Fellow 1 M.Sc 20-11-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Research Associate, Field Investigator 9 M.Sc, MA 10-11-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Research Associate 1 M.Sc, ME/M.Tech 06-10-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Guest Lecture 2 PhD 07-09-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Teaching/Research Fellow 3 M.Sc 04-09-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Full-Time Guest Lecture 2 M.Ed, M.Sc, MA 14-08-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Research Fellow, Guest Lecturer 5 BL, Law 14-08-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Full/Part-Time Guest Faculty 1 MA, PhD 15-08-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 M.Sc, ME/M.Tech 16-08-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Teaching Research Fellow, Guest Lecturer 4 M.Sc, PhD 14-08-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Guest Faculty 1 MA, MBA, PhD 03-08-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Junior Research Fellow 1 M.Sc 04-08-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Controller of Examination 1 M.Sc, ME/M.Tech, PhD 28-07-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 M.Sc 24-07-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Guest Lecturer 3 M.Sc, PhD 20-07-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் Guest Lecturer 6 PhD 13-07-2023 விண்ணப்பிக்க

Switch Language to English

Switch Language to Hindi

© 2020-2024 Jobkola.com | About Us | Contact Us | Privacy Policy | Disclaimer