இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சிக் குழுமம் வேலைவாய்ப்பு 2023

இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சிக் குழுமம் வேலைவாய்ப்பு 2023 விண்ணப்பிக்க https://icar.org.in/

இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சிக் குழுமம் வேலைவாய்ப்பு தினசரி தகவல்கள் உடனுக்குடன் பெற இந்த பக்கத்தை தவறாமல் பார்க்கவும்.

நிறுவனம் பதவி காலியிடம் தகுதி கடைசி நாள் விண்ணப்பிக்க
மத்திய பருத்தி ஆராய்ச்சி நிறுவனம், கோயம்புத்தூர் Senior Research Fellow, Young Professional-I 2 B.Sc, M.Sc 21-09-2023 விண்ணப்பிக்க
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சிக் குழுமம் JRF/Project Associate-I 2 M.Sc 16-09-2023 விண்ணப்பிக்க
மத்திய கடல் மீன்வள ஆராய்ச்சி நிறுவனம், தூத்துக்குடி Field Assistant 2 10th, 12th, Diploma 11-08-2023 விண்ணப்பிக்க
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சிக் குழுமம் Young Professional-I 1 B.Sc 11-08-2023 விண்ணப்பிக்க
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் SRF, Young Professional 10 M.Sc, MCA, ME/M.Tech 10-07-2023 விண்ணப்பிக்க
இந்திய எண்ணெய் வித்துக்கள் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் Young Professional 12 B.Com, B.Sc, BBA, BCA, Diploma, M.Sc, MA, MBA, MCA, ME/M.Tech 22-06-2023 விண்ணப்பிக்க
பருத்தி ஆராய்ச்சிக்கான மத்திய நிறுவனம் Young Professional-II 1 M.Sc 15-06-2023 விண்ணப்பிக்க
மத்திய பருத்தி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் Young Professional-II 1 M.Sc 23-05-2023 விண்ணப்பிக்க
KVK பெரம்பலூர் Driver, Stenographer 2 10th, 12th 30-04-2023 விண்ணப்பிக்க
மத்திய கடல் மீன்வள ஆராய்ச்சி நிறுவனம் Project Associate, Field Workers 5 Any Degree, M.Sc 30-03-2023 விண்ணப்பிக்க
மத்திய மீன்வள தொழில்நுட்ப நிறுவனம் Young Professional-I 1 B.Sc 15-02-2023 விண்ணப்பிக்க
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சிக் குழுமம் Senior Research Fellow 1 M.Sc, ME/M.Tech 28-09-2022 விண்ணப்பிக்க
கரும்பு இனப்பெருக்க நிறுவனம், கோவை Senior Research Fellow 1 M.Sc, ME/M.Tech 02-09-2022 விண்ணப்பிக்க
கரும்பு இனப்பெருக்கு நிறுவனம் Security Guard 1 Ex-Servicemen 03-08-2022 விண்ணப்பிக்க
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சிக் குழுமம் JRF, Project Assistant, Research Fellow 6 B.Sc, M.Sc, PhD 20-07-2022 விண்ணப்பிக்க
மத்திய மீன்வள தொழில்நுட்ப நிறுவனம் Project Assistant https://www.cift.res.in BE/B.Tech 30-05-2022 விண்ணப்பிக்க
கரும்பு இனப்பெருக்கு நிறுவனம் Assistant 1 Any Degree 19-05-2022 விண்ணப்பிக்க
இந்திய வேளாண்மை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் Assistant 462 Any Degree 01-06-2022 விண்ணப்பிக்க
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சிக் குழுமம் Young Professional-I 1 M.Sc 18-02-2022 விண்ணப்பிக்க
கரும்பு வளர்ப்பு நிறுவனம் Senior Research Fellow 1 M.Sc, ME/M.Tech 28-01-2022 விண்ணப்பிக்க
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சிக் குழுமம் Computer Assistant, Technical assistant 5 B.Sc, BE/B.Tech, Diploma 22-01-2022 விண்ணப்பிக்க
கரும்பு வளர்ப்பு நிறுவனம் Young Professional-II 1 M.Sc, ME/M.Tech 19-01-2022 விண்ணப்பிக்க
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சிக் குழுமம் Technician 641 10th 10-01-2022 விண்ணப்பிக்க
கரும்பு வளர்ப்பு நிறுவனம் Student Internship 1 BE/B.Tech, M.Sc 15-12-2021 விண்ணப்பிக்க
கரும்பு வளர்ப்பு நிறுவனம் Young Professional-II 1 M.Sc 24-11-2021 விண்ணப்பிக்க
கரும்பு இனப்பெருக்க நிறுவனம் Authorized Medical Attendant 1 MBBS 27-10-2021 விண்ணப்பிக்க
மத்திய உவர்நீர் மீன் வளர்ப்புக் கழகம் Young Professional-I 1 BE/B.Tech, M.Sc, MCA 10-10-2021 விண்ணப்பிக்க
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சிக் குழுமம் Young Professional-I 1 B.Sc 05-10-2021 விண்ணப்பிக்க
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சிக் குழுமம் Field Worker, Young Professional, SRF, Research Associate 38 10th, B.Sc, M.Sc, PhD 24-09-2021 விண்ணப்பிக்க
கோவை KVK Stenographer 1 12th 23-09-2021 விண்ணப்பிக்க

Switch Language to English

Switch Language to Hindi

© 2020-2023 Jobkola.com | About Us | Contact Us | Privacy Policy | Disclaimer