Jobkola.com Tamil Logo

இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2024

Last Updated: July 17, 2024 10:51 AM | by KW Media

இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2024

இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு July 2024. தினசரி வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் உடனுக்குடன் பெற இந்த பக்கத்தை தவறாமல் பார்க்கவும்.

நிறுவனம் பதவி காலியிடம் தகுதி கடைசி நாள் விண்ணப்பிக்க
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் Senior Research Fellow 1 B.Sc, M.Sc 03-08-2024 விண்ணப்பிக்க
தேசிய இடைநிலை வேளாண்மை நிறுவனம் Field Assistant, Lab Attendant 14 10th, 12th, Any Degree, B.Sc, BE/B.Tech, M.Sc, ME/M.Tech 27-07-2024 விண்ணப்பிக்க
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் Senior Research Fellow 4 M.Sc, ME/M.Tech 23-07-2024 விண்ணப்பிக்க
SCAD-KVK தூத்துக்குடி Programming Assistant/Lab Technician 1 B.Sc 05-08-2024 விண்ணப்பிக்க
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் Young Professional, Lab Assistant 2 Any Degree, B.Sc, BE/B.Tech, M.Sc, ME/M.Tech 15-07-2024 விண்ணப்பிக்க
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் SRF, JRF, Project Associate 5 B.Sc, M.Sc, ME/M.Tech 26-07-2024 விண்ணப்பிக்க
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் Young Professional-I 1 B.Sc 15-07-2024 விண்ணப்பிக்க
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் Field Assistant, SPU Operator 3 10th, M.Sc 22-07-2024 விண்ணப்பிக்க
கரும்பு இனப்பெருக்க நிறுவனம், கோவை Young Professional-II 1 M.Sc 15-07-2024 விண்ணப்பிக்க
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் SRF, Project Associate-II 2 B.Sc, BE/B.Tech, M.Sc, ME/M.Tech, PhD 30-06-2024 விண்ணப்பிக்க
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் Young Professional-II 1 M.Sc 04-07-2024 விண்ணப்பிக்க
கரும்பு வளர்ப்பு நிறுவனம், கோயம்புத்தூர் SRF, Young Professional 5 B.Sc, BE/B.Tech, M.Sc, ME/M.Tech 20-06-2024 விண்ணப்பிக்க
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் SRF, Young Professional 4 BE/B.Tech, M.Sc, ME/M.Tech 24-06-2024 விண்ணப்பிக்க
மத்திய பருத்தி ஆராய்ச்சி நிறுவனம், கோயம்புத்தூர் SRF, Young Professional 5 B.Com, B.Sc, BCA, BE/B.Tech, M.Sc, MCA 12-06-2024 விண்ணப்பிக்க
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் Junior Research Fellow 1 M.Sc, PhD 30-06-2024 விண்ணப்பிக்க
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் Research Associate, Project Associate 2 M.Sc, PhD 15-06-2024 விண்ணப்பிக்க
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் JRF/Project Associate-I 1 M.Sc 05-06-2024 விண்ணப்பிக்க
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் JRF, Project Assistant 2 B.Sc, BE/B.Tech, M.Sc 31-05-2024 விண்ணப்பிக்க
உவர்நீர் மீன் வளர்ப்பு மத்திய நிறுவனம் Young Professional-II 1 M.Sc 27-05-2024 விண்ணப்பிக்க
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் Junior Research Fellow 1 M.Sc 05-06-2024 விண்ணப்பிக்க
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் Lab Worker, Project Associate-I 2 12th, M.Sc 06-06-2024 விண்ணப்பிக்க
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் YP-II, Junior Research Fellow 2 M.Sc 04-06-2024 விண்ணப்பிக்க
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் SRF, Young Professional-II 2 BE/B.Tech, M.Sc 29-05-2024 விண்ணப்பிக்க
கரும்பு இனப்பெருக்கம் நிறுவனம் Young Professional-II 1 M.Sc 20-05-2024 விண்ணப்பிக்க
கேவிகே பிரவரா Assistant, Senior Scientist 2 Any Degree, PhD 02-06-2024 விண்ணப்பிக்க
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் Junior Research Fellow 1 M.Sc 22-05-2024 விண்ணப்பிக்க
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் Young Professional-II 1 M.Sc 20-05-2024 விண்ணப்பிக்க
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சிக் குழுமம் SRF, Research Associate 2 B.Sc, M.Sc, PhD 25-05-2024 விண்ணப்பிக்க
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சிக் குழுமம் SRF, Young Professional-I 2 B.Sc, M.Sc 17-05-2024 விண்ணப்பிக்க
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் Research Associate, Young Professional 8 B.Sc, BE/B.Tech, M.Sc, PhD 12-05-2024 விண்ணப்பிக்க
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் SRF, YP, Research Associate 5 B.Sc, BE/B.Tech, M.Sc, PhD 12-05-2024 விண்ணப்பிக்க
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் JRF, SRF, YP, Research Associate 15 B.Sc, BCA, BE/B.Tech, M.Sc, MCA, ME/M.Tech, PhD 12-05-2024 விண்ணப்பிக்க
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் SRF, JRF, Unskilled Labour 6 12th, B.Sc, Diploma 10-05-2024 விண்ணப்பிக்க
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சிக் குழுமம் SRF, YP, Research Associate 5 B.Sc, BE/B.Tech, M.Sc, PhD 12-05-2024 விண்ணப்பிக்க
மத்திய பருத்தி ஆராய்ச்சி நிறுவனம், கோயம்புத்தூர் Young Professional-II 1 M.Sc 30-04-2024 விண்ணப்பிக்க
கரும்பு இனப்பெருக்க நிறுவனம், கோவை Young Professional-I 2 B.Sc, BCA 02-05-2024 விண்ணப்பிக்க
கரும்பு வளர்ப்பு நிறுவனம், கோயம்புத்தூர் Consultant 1 BE/B.Tech, Diploma, Retired 10-05-2024 விண்ணப்பிக்க
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சிக் குழுமம் SRF, Helper, Lab Attendant 8 12th, B.Sc, M.Sc, PhD 22-04-2024 விண்ணப்பிக்க
மத்திய கடல் மீன்வள ஆராய்ச்சி நிறுவனம் Skilled Staff 1 10th 09-04-2024 விண்ணப்பிக்க
கரும்பு இனப்பெருக்க நிறுவனம் Young Professional-I 2 B.Sc 12-03-2024 விண்ணப்பிக்க
கரும்பு இனப்பெருக்க நிறுவனம் Project Assistant 1 B.Sc 08-02-2024 விண்ணப்பிக்க
கரும்பு இனப்பெருக்க நிறுவனம், கோவை Semiskilled Worker, Young Professional-I 8 10th, Any Degree, B.Sc 19-01-2024 விண்ணப்பிக்க
கரும்பு வளர்ப்பு நிறுவனம், கர்னால் Young Professional, Semi-Skilled Worker 3 10th, B.Sc 21-12-2023 விண்ணப்பிக்க
பருத்தி ஆராய்ச்சிக்கான மத்திய நிறுவனம் Young Professional 4 B.Sc, M.Sc 12-12-2023 விண்ணப்பிக்க
மத்திய பருத்தி ஆராய்ச்சி நிறுவனம், கோயம்புத்தூர் Senior Research Fellow, Young Professional-I 2 B.Sc, M.Sc 21-09-2023 விண்ணப்பிக்க
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சிக் குழுமம் JRF/Project Associate-I 2 M.Sc 16-09-2023 விண்ணப்பிக்க
மத்திய கடல் மீன்வள ஆராய்ச்சி நிறுவனம், தூத்துக்குடி Field Assistant 2 10th, 12th, Diploma 11-08-2023 விண்ணப்பிக்க
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சிக் குழுமம் Young Professional-I 1 B.Sc 11-08-2023 விண்ணப்பிக்க
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் SRF, Young Professional 10 M.Sc, MCA, ME/M.Tech 10-07-2023 விண்ணப்பிக்க
இந்திய எண்ணெய் வித்துக்கள் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் Young Professional 12 B.Com, B.Sc, BBA, BCA, Diploma, M.Sc, MA, MBA, MCA, ME/M.Tech 22-06-2023 விண்ணப்பிக்க

Switch Language to English

Switch Language to Hindi

© 2020-2024 Jobkola.com | About Us | Contact Us | Privacy Policy | Disclaimer