GRI பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2023

GRI பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2023 விண்ணப்பிக்க https://www.ruraluniv.ac.in/

GRI பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு தினசரி தகவல்கள் உடனுக்குடன் பெற இந்த பக்கத்தை தவறாமல் பார்க்கவும்.

நிறுவனம் பதவி காலியிடம் தகுதி கடைசி நாள் விண்ணப்பிக்க
GRI பல்கலைக்கழகம் Research Assistant 1 M.Sc 31-05-2023 விண்ணப்பிக்க
GRI பல்கலைக்கழகம் Guest/Part Time Teacher 1 M.Sc, MA, PhD 22-05-2023 விண்ணப்பிக்க
GIRHFWT பல்கலைக்கழகம் Assistant Chief, Research Fellow 3 M.Sc, PhD 24-05-2023 விண்ணப்பிக்க
GIRHFWT பல்கலைக்கழகம் Regional Consultant 1 B.Sc, BDS, M.Sc, MBBS, Nursing 20-05-2023 விண்ணப்பிக்க
GRI பல்கலைக்கழகம் Project Assistant 2 Any Degree, M.Sc, MA 24-04-2023 விண்ணப்பிக்க
GRI பல்கலைக்கழகம் Lab Technician 1 B.Sc, Diploma, M.Sc, PG Diploma 12-04-2023 விண்ணப்பிக்க
GRI பல்கலைக்கழகம் Teaching Assistant 3 M.Com, M.Sc, MA, MBA 10-04-2023 விண்ணப்பிக்க
GRI பல்கலைக்கழகம் Medical Officer, Nurse 2 B.Sc, Diploma, MBBS, Nursing 10-04-2023 விண்ணப்பிக்க
GRI பல்கலைக்கழகம் Project Associate 1 M.Sc 28-03-2023 விண்ணப்பிக்க
GRI பல்கலைக்கழகம் Guest Faculty 1 M.Sc, MA, PhD 20-03-2023 விண்ணப்பிக்க
GRI பல்கலைக்கழகம் Scientific Administrative Assistant or Field Worker 1 Any Degree 15-03-2023 விண்ணப்பிக்க
GRI பல்கலைக்கழகம் Teaching Assistant 2 M.Com, M.Ed, M.P.Ed, M.Sc, MA 01-03-2023 விண்ணப்பிக்க
GRI பல்கலைக்கழகம் Project Associate 1 M.Sc 22-02-2023 விண்ணப்பிக்க
GRI பல்கலைக்கழகம் Junior Research Fellow 1 M.Sc 03-03-2023 விண்ணப்பிக்க
GRI பல்கலைக்கழகம் Guest Faculty 1 M.Sc, PhD 06-02-2023 விண்ணப்பிக்க
GRI பல்கலைக்கழகம் Guest/Part-Time Teacher 2 M.Ed, M.Sc, MA, PhD 04-01-2023 விண்ணப்பிக்க
GRI பல்கலைக்கழகம் Lab Technician 1 B.Sc, Diploma, M.Sc 28-12-2022 விண்ணப்பிக்க
GRI பல்கலைக்கழகம் Guest Faculty 4 M.Sc, PhD 28-12-2022 விண்ணப்பிக்க
GRI பல்கலைக்கழகம் Research Associate, Project Assistant 2 M.Sc, MA, PhD 15-11-2022 விண்ணப்பிக்க
GRI பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 MA 09-11-2022 விண்ணப்பிக்க
GRI பல்கலைக்கழகம் Guest Faculty, Teaching Assistant 7 M.Sc, MA 10-10-2022 விண்ணப்பிக்க
GRI பல்கலைக்கழகம் Medical Officer 1 MBBS 10-10-2022 விண்ணப்பிக்க
GRI பல்கலைக்கழகம் Medical Officer 1 MBBS 18-08-2022 விண்ணப்பிக்க
GRI பல்கலைக்கழகம் Assistant Librarian 1 M.Sc 18-08-2022 விண்ணப்பிக்க
GRI பல்கலைக்கழகம் Guest/Part-Time Teachers Various M.Com, M.P.Ed, M.Sc, MA, MBA, PhD 18-08-2022 விண்ணப்பிக்க
GRI பல்கலைக்கழகம் Junior Research Fellow 1 M.Sc 15-08-2022 விண்ணப்பிக்க
GRI பல்கலைக்கழகம் Ayah 2 10th 22-07-2022 விண்ணப்பிக்க
GRI பல்கலைக்கழகம் Hostel Manager 1 Any Degree, Retired 22-07-2022 விண்ணப்பிக்க
GRI பல்கலைக்கழகம் Research Associate, Field Investigator 4 M.Com, MA, MBA 18-07-2022 விண்ணப்பிக்க
GRI பல்கலைக்கழகம் Project Assistant 2 Any Degree, M.Sc, MA, MBA, MCA 12-07-2022 விண்ணப்பிக்க
GRI பல்கலைக்கழகம் Project Assistant 2 Any Degree, M.Sc, MA, MBA 12-07-2022 விண்ணப்பிக்க
GRI பல்கலைக்கழகம் Computer Assistant 2 B.Sc, BCA, BE/B.Tech 08-07-2022 விண்ணப்பிக்க
GRI பல்கலைக்கழகம் Project Fellow Various M.Sc, MCA 01-07-2022 விண்ணப்பிக்க
GRI பல்கலைக்கழகம் Field Investigator, Research Assistant 4 M.Com, MA, MBA, PhD 22-06-2022 விண்ணப்பிக்க
GRI பல்கலைக்கழகம் Driver Various 12th 30-06-2022 விண்ணப்பிக்க
GRI பல்கலைக்கழகம் Technical Assistant 1 B.Sc 02-06-2022 விண்ணப்பிக்க
GRI பல்கலைக்கழகம் Field Assistant, Field Organizer 2 Any Degree, MBA 02-06-2022 விண்ணப்பிக்க
GRI பல்கலைக்கழகம் Research Associate, Research Assistant, Field Investigator 4 M.Com, MA, PhD 30-05-2022 விண்ணப்பிக்க
GRI பல்கலைக்கழகம் Guest Faculty 1 M.Sc 12-05-2022 விண்ணப்பிக்க
GRI பல்கலைக்கழகம் Assistant Professor 1 ME/M.Tech 22-04-2022 விண்ணப்பிக்க
GRI பல்கலைக்கழகம் Assistant Labrarian 1 M.Sc 18-04-2022 விண்ணப்பிக்க
GRI பல்கலைக்கழகம் Project Fellow, Project Assistant 3 B.Sc, BCA, M.Sc, MCA 11-04-2022 விண்ணப்பிக்க
GRI பல்கலைக்கழகம் Guest Faculty 1 M.Sc, PhD 30-03-2022 விண்ணப்பிக்க
GRI பல்கலைக்கழகம் Guest Faculty Various M.Sc, MA, ME/M.Tech 28-03-2022 விண்ணப்பிக்க
GRI பல்கலைக்கழகம் Guest/Part-Time Teacher Various M.Sc 21-03-2022 விண்ணப்பிக்க
GRI பல்கலைக்கழகம் Guest Faculty 1 M.Com, MA, MBA, PhD 24-02-2022 விண்ணப்பிக்க
GRI பல்கலைக்கழகம் Gust Faculty 1 M.Sc 23-02-2022 விண்ணப்பிக்க
GRI பல்கலைக்கழகம் Technical Assistant, Field Assistant 3 Any Degree, B.Com, B.Sc, BBA 14-02-2022 விண்ணப்பிக்க
GRI பல்கலைக்கழகம் Guest Faculty 1 M.Sc, PhD 24-01-2022 விண்ணப்பிக்க
GRI பல்கலைக்கழகம் Technical Assistant, Field Assistant 3 Any Degree, B.Com, B.Sc, BBA 12-01-2022 விண்ணப்பிக்க

Switch Language to English

Switch Language to Hindi

© 2020-2023 Jobkola.com | About Us | Contact Us | Privacy Policy | Disclaimer