Jobkola.com Tamil Logo

அறிவியல் மற்றும் தொழிலக ஆய்வு மன்றம் வேலைவாய்ப்பு 2024

Last Updated: June 8, 2024 12:50 AM | by KW Media

அறிவியல் மற்றும் தொழிலக ஆய்வு மன்றம் வேலைவாய்ப்பு 2024

அறிவியல் மற்றும் தொழிலக ஆய்வு மன்றம் வேலைவாய்ப்பு June 2024. தினசரி வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் உடனுக்குடன் பெற இந்த பக்கத்தை தவறாமல் பார்க்கவும்.

நிறுவனம் பதவி காலியிடம் தகுதி கடைசி நாள் விண்ணப்பிக்க
அறிவியல் மற்றும் தொழிலக ஆய்வு மன்றம் Project Associate-I 3 BE/B.Tech 18-06-2024 விண்ணப்பிக்க
அறிவியல் மற்றும் தொழிலக ஆய்வு மன்றம் Project Associate-II 1 BE/B.Tech 07-06-2024 விண்ணப்பிக்க
மத்திய உப்பு மற்றும் கடல் இரசாயன ஆராய்ச்சி நிறுவனம் JRF/Project Associate 3 M.Sc 09-06-2024 விண்ணப்பிக்க
மத்திய உப்பு மற்றும் கடல் இரசாயன ஆராய்ச்சி நிறுவனம், மண்டபம் Project Associate-I 1 M.Sc 04-06-2024 விண்ணப்பிக்க
அறிவியல் மற்றும் தொழிலக ஆய்வு மன்றம் Project Associate-I 1 M.Sc 04-06-2024 விண்ணப்பிக்க
தேசிய சுற்றுச்சூழல் பொறியியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் Project Associate 6 M.Sc 05-06-2024 விண்ணப்பிக்க
தேசிய சுற்றுச்சூழல் பொறியியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் Project Associate-I 1 M.Sc 28-05-2024 விண்ணப்பிக்க
மத்திய உப்பு மற்றும் கடல் இரசாயன ஆராய்ச்சி நிறுவனம் Project Associate-I 3 BE/B.Tech 06-05-2024 விண்ணப்பிக்க
அறிவியல் மற்றும் தொழிலக ஆய்வு மன்றம் Project Associate-I 1 M.Sc 03-04-2024 விண்ணப்பிக்க
அறிவியல் மற்றும் தொழிலக ஆய்வு மன்றம் Section Officer, Assistant Section Officer 444 Any Degree 12-01-2024 விண்ணப்பிக்க
சென்னை கட்டமைப்பு பொறியியல் ஆராய்ச்சி மையம் JRF, Project Assistant, Project Associate 13 BE/B.Tech, M.Sc 07-12-2023 விண்ணப்பிக்க
அறிவியல் மற்றும் தொழிலக ஆய்வு மன்றம் Project Associate-I 1 BE/B.Tech 29-09-2023 விண்ணப்பிக்க
அறிவியல் மற்றும் தொழிலக ஆய்வு மன்றம் JRF, Project Associate 2 BE/B.Tech, ME/M.Tech 29-08-2023 விண்ணப்பிக்க
இடைநிலை அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்திற்கான தேசிய நிறுவனம் Project Associate 2 M.Pharm, M.Sc, PhD 31-07-2023 விண்ணப்பிக்க
தேசிய புவி இயற்பியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் Project Scientist, Project Assistant 31 B.Sc, BCA, BE/B.Tech, Diploma, M.Sc, MCA, PhD 14-07-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னை கட்டமைப்பு பொறியியல் ஆராய்ச்சி மையம் Junior Research Fellow 1 BE/B.Tech 05-07-2023 விண்ணப்பிக்க
கடல் பாசி ஆராய்ச்சி நிலையம், மண்டபம் Project Assistant, Project Associate 4 B.Sc, BE/B.Tech, M.Sc 17-06-2023 விண்ணப்பிக்க
அறிவியல் மற்றும் தொழிலக ஆய்வு மன்றம் Project Associate-I 2 M.Sc 06-06-2023 விண்ணப்பிக்க
கட்டமைப்பு பொறியியல் ஆராய்ச்சி மையம் Project Associate 5 BE/B.Tech 02-05-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னை கட்டமைப்பு பொறியியல் ஆராய்ச்சி மையம் Technician Apprentice Various Diploma 20-04-2023 விண்ணப்பிக்க
அறிவியல் மற்றும் தொழிலக ஆய்வு மன்றம் Project Associate-II 1 BE/B.Tech, M.Sc 10-03-2023 விண்ணப்பிக்க
அறிவியல் மற்றும் தொழிலக ஆய்வு மன்றம் Project Associate-II 2 BE/B.Tech, M.Sc 05-01-2023 விண்ணப்பிக்க
அறிவியல் மற்றும் தொழிலக ஆய்வு மன்றம் Project Associate-I 3 BE/B.Tech 30-11-2022 விண்ணப்பிக்க
அறிவியல் மற்றும் தொழிலக ஆய்வு மன்றம் Project Associate 2 BE/B.Tech, M.Sc 28-09-2022 விண்ணப்பிக்க
அறிவியல் மற்றும் தொழிலக ஆய்வு மன்றம் Project Associate 3 BE/B.Tech, M.Sc 22-08-2022 விண்ணப்பிக்க
அறிவியல் மற்றும் தொழிலக ஆய்வு மன்றம் Project Associate-I & II 3 BE/B.Tech, M.Sc 02-08-2022 விண்ணப்பிக்க
அறிவியல் மற்றும் தொழிலக ஆய்வு மன்றம் Project Co-ordinator 1 ME/M.Tech 30-06-2022 விண்ணப்பிக்க
இந்திய பெட்ரோலிய நிறுவனம் Lab Assistant, Project Associate 57 B.Sc, BE/B.Tech, M.Sc, PhD 17-06-2022 விண்ணப்பிக்க
அறிவியல் மற்றும் தொழிலக ஆய்வு மன்றம் Technician Apprentice Various Diploma 27-06-2022 விண்ணப்பிக்க
இடைநிலை அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்திற்கான தேசிய நிறுவனம் Project Associate, Project Assistant 10 BE/B.Tech, Diploma, M.Sc, MCA 30-05-2022 விண்ணப்பிக்க
அறிவியல் மற்றும் தொழிலக ஆய்வு மன்றம் Project Associate 1 BE/B.Tech, M.Sc 13-06-2022 விண்ணப்பிக்க
கட்டமைப்பு பொறியியல் ஆராய்ச்சி மையம் Project Associate, Project Assistant 38 BE/B.Tech, Diploma 31-05-2022 விண்ணப்பிக்க
அறிவியல் மற்றும் தொழிலக ஆய்வு மன்றம் Project Associate 3 M.Sc 20-05-2022 விண்ணப்பிக்க
அறிவியல் மற்றும் தொழிலக ஆய்வு மன்றம் Project Associate, Research Intern 2 BE/B.Tech 27-05-2022 விண்ணப்பிக்க
அறிவியல் மற்றும் தொழிலக ஆய்வு மன்றம் Technician Apprentice Various Diploma 18-05-2022 விண்ணப்பிக்க
அறிவியல் மற்றும் தொழிலக ஆய்வு மன்றம் Project Associate 3 BE/B.Tech 21-04-2022 விண்ணப்பிக்க
கட்டமைப்பு பொறியியல் ஆராய்ச்சி மையம் Technician Apprentice Various Diploma 08-03-2022 விண்ணப்பிக்க
கட்டமைப்பு பொறியியல் ஆராய்ச்சி மையம் Trade Apprentice Various ITI 09-03-2022 விண்ணப்பிக்க
தேசிய இரசாயன ஆய்வகம் Scientist 20 PhD 10-03-2022 விண்ணப்பிக்க
அறிவியல் மற்றும் தொழிலக ஆய்வு மன்றம் Project Associate-I 2 BE/B.Tech, M.Sc 07-02-2022 விண்ணப்பிக்க
அறிவியல் மற்றும் தொழிலக ஆய்வு மன்றம் Technical Assistant, Technician 2 10th, Diploma, ITI 20-01-2022 விண்ணப்பிக்க
அறிவியல் மற்றும் தொழிலக ஆய்வு மன்றம் Project Associate-I 1 M.Sc 05-12-2021 விண்ணப்பிக்க
அறிவியல் மற்றும் தொழிலக ஆய்வு மன்றம் Project Associate 3 BE/B.Tech 20-10-2021 விண்ணப்பிக்க

Switch Language to English

Switch Language to Hindi

© 2020-2024 Jobkola.com | About Us | Contact Us | Privacy Policy | Disclaimer