சென்னை மெட்ரோ ரயில் வேலைவாய்ப்பு 2023

சென்னை மெட்ரோ ரயில் வேலைவாய்ப்பு 2023 விண்ணப்பிக்க https://chennaimetrorail.org/

சென்னை மெட்ரோ ரயில் வேலைவாய்ப்பு தினசரி தகவல்கள் உடனுக்குடன் பெற இந்த பக்கத்தை தவறாமல் பார்க்கவும்.

நிறுவனம் பதவி காலியிடம் தகுதி கடைசி நாள் விண்ணப்பிக்க
சென்னை மெட்ரோ ரயில் DGM, Manager 21 BA, BE/B.Tech, Diploma, MA, MBA, PG Diploma 25-05-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னை மெட்ரோ ரயில் DGM/JGM/AGM/Manager 4 CA/CMA, MBA 11-05-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னை மெட்ரோ ரயில் General Manager 1 BE/B.Tech 18-02-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னை மெட்ரோ ரயில் DGM/JGM 1 BE/B.Tech 16-01-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னை மெட்ரோ ரயில் DGM, JGM, General Manager 3 BE/B.Tech, MBA, ME/M.Tech 24-09-2022 விண்ணப்பிக்க
சென்னை மெட்ரோ ரயில் General Manager, Deputy Manager 3 Any Degree, BE/B.Tech, MBA 03-08-2022 விண்ணப்பிக்க
சென்னை மெட்ரோ ரயில் DGM, Assistant Manager 3 BE/B.Tech, ME/M.Tech 16-07-2022 விண்ணப்பிக்க
சென்னை மெட்ரோ ரயில் Deputy General Manager 2 M.Com, MBA 06-06-2022 விண்ணப்பிக்க
சென்னை மெட்ரோ ரயில் DGM/JGM/AGM 1 M.Sc 06-06-2022 விண்ணப்பிக்க
சென்னை மெட்ரோ ரயில் Deputy Manager, General Manager 14 Any Degree, BA, BE/B.Tech, Diploma, MBA, ME/M.Tech 15-05-2022 விண்ணப்பிக்க
சென்னை மெட்ரோ ரயில் General Manager 1 BE/B.Tech 18-04-2022 விண்ணப்பிக்க
சென்னை மெட்ரோ ரயில் DGM, Manager, General Manager 3 BE/B.Tech 17-06-2022 விண்ணப்பிக்க
சென்னை மெட்ரோ ரயில் General Manager 1 BE/B.Tech 23-03-2022 விண்ணப்பிக்க
சென்னை மெட்ரோ ரயில் Manger, DGM, GM, Assistant Manager 19 BE/B.Tech, ME/M.Tech 11-03-2022 விண்ணப்பிக்க
சென்னை மெட்ரோ ரயில் General Manager 1 B.Com 17-03-2022 விண்ணப்பிக்க
சென்னை மெட்ரோ ரயில் Manager, AGM, DGM 9 BE/B.Tech, ME/M.Tech 07-01-2022 விண்ணப்பிக்க
சென்னை மெட்ரோ ரயில் General Manager 1 BE/B.Tech 22-01-2022 விண்ணப்பிக்க
சென்னை மெட்ரோ ரயில் DGM, General Manager 3 BE/B.Tech 03-01-2022 விண்ணப்பிக்க
சென்னை மெட்ரோ ரயில் General Manager 1 Any Degree 02-12-2021 விண்ணப்பிக்க
சென்னை மெட்ரோ ரயில் Manager, AGM, DGM, GM 7 BE/B.Tech, Diploma, Law, ME/M.Tech 29-10-2021 விண்ணப்பிக்க
சென்னை மெட்ரோ ரயில் Deputy or Joint General Manager 2 BE/B.Tech 12-11-2021 விண்ணப்பிக்க
சென்னை மெட்ரோ ரயில் Additional General Manager 1 BL, Law 29-10-2021 விண்ணப்பிக்க
சென்னை மெட்ரோ ரயில் Director 1 CA/CMA 16-10-2021 விண்ணப்பிக்க
சென்னை மெட்ரோ ரயில் Manager, DGM, AGM, Assistant Manager 11 Any Degree, B.Com, BE/B.Tech, MBA, ME/M.Tech 10-09-2021 விண்ணப்பிக்க
சென்னை மெட்ரோ ரயில் Deputy General Manager/Manager 2 BE/B.Tech 24-09-2021 விண்ணப்பிக்க
சென்னை மெட்ரோ ரயில் General Manager, DGM, AGM 8 B.Com, BA, BE/B.Tech 04-06-2021 விண்ணப்பிக்க
சென்னை மெட்ரோ ரயில் General Manager, DGM/JGM/AGM, Chief Vigilance Officer 11 Any Degree, BE/B.Tech 02-06-2021 விண்ணப்பிக்க

Switch Language to English

Switch Language to Hindi

© 2020-2023 Jobkola.com | About Us | Contact Us | Privacy Policy | Disclaimer