சென்னை துறைமுகம் வேலைவாய்ப்பு 2023

சென்னை துறைமுகம் வேலைவாய்ப்பு 2023 விண்ணப்பிக்க https://www.chennaiport.gov.in/

சென்னை துறைமுகம் வேலைவாய்ப்பு தினசரி தகவல்கள் உடனுக்குடன் பெற இந்த பக்கத்தை தவறாமல் பார்க்கவும்.

நிறுவனம் பதவி காலியிடம் தகுதி கடைசி நாள் விண்ணப்பிக்க
சென்னை துறைமுகம் Managing Director 1 Retired 03-07-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னை துறைமுகம் Dock Master 4 ITI 07-07-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னை துறைமுகம் Pilots 4 Diploma, ITI 15-04-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னை துறைமுகம் Deputy Chief Engineer 5 BE/B.Tech 28-04-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னை துறைமுகம் Deputy Traffic Manager 4 Any Degree 13-04-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னை துறைமுகம் Senior Deputy Chief Accounts Officer 2 CA/CMA 11-01-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னை துறைமுகம் Deputy Chief Engineer 5 BE/B.Tech 02-01-2023 விண்ணப்பிக்க
சென்னை துறைமுகம் Inquiry Officer 1 Retired 13-12-2022 விண்ணப்பிக்க
சென்னை துறைமுகம் Senior Deputy Chief Accounts Officer 2 CA/CMA 26-08-2022 விண்ணப்பிக்க
சென்னை துறைமுகம் Deputy Chief Mechanical Engineer 6 BE/B.Tech 25-08-2022 விண்ணப்பிக்க
சென்னை துறைமுகம் Senior Deputy Chief Medical Officer 3 MBBS, MD, MS 03-08-2022 விண்ணப்பிக்க
சென்னை துறைமுகம் Senior Personnel Officer 1 Any Degree 04-07-2022 விண்ணப்பிக்க
சென்னை துறைமுகம் Senior Assistant Traffic Manager 6 Any Degree 23-04-2022 விண்ணப்பிக்க
சென்னை துறைமுகம் Deputy Materials Manager 3 BE/B.Tech 28-04-2022 விண்ணப்பிக்க
சென்னை துறைமுகம் Executive Engineer 16 BE/B.Tech 28-04-2022 விண்ணப்பிக்க
சென்னை துறைமுகம் Chief Medical Officer 1 MBBS, MD, MS 31-03-2022 விண்ணப்பிக்க
சென்னை துறைமுகம் Deputy Chief Mechanical Engineer 6 BE/B.Tech 21-03-2022 விண்ணப்பிக்க
சென்னை துறைமுகம் Senior Deputy Traffic Manager 2 Any Degree 31-01-2022 விண்ணப்பிக்க
சென்னை துறைமுகம் Trainee Pilot 2 Any Degree 09-01-2022 விண்ணப்பிக்க
சென்னை துறைமுகம் Senior Deputy Chief Medical Officer 3 MD, MS 31-12-2021 விண்ணப்பிக்க
சென்னை துறைமுகம் Senior Assistant Secretary 1 Any Degree 23-12-2021 விண்ணப்பிக்க

Switch Language to English

Switch Language to Hindi

© 2020-2023 Jobkola.com | About Us | Contact Us | Privacy Policy | Disclaimer