Jobkola.com Tamil Logo

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2024

Last Updated: July 19, 2024 12:01 AM | by KW Media

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2024

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு July 2024. தினசரி வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் உடனுக்குடன் பெற இந்த பக்கத்தை தவறாமல் பார்க்கவும்.

நிறுவனம் பதவி காலியிடம் தகுதி கடைசி நாள் விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் Junior Research Fellow/Project Associate 1 M.Sc 18-01-2023 விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 M.Sc 04-01-2023 விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 M.Sc 19-12-2022 விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் Visiting Scientist 1 PhD 12-12-2022 விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் Project Assistant 1 Any Degree 09-12-2022 விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 M.Sc 13-12-2022 விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் Project Associate-I 1 M.Sc 12-12-2022 விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் Project Associate-I 1 M.Sc 12-12-2022 விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் University Research Fellowship 3 PhD 07-12-2022 விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் Research Assistant 1 MA, PhD 18-11-2022 விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் Guest Lecturer 2 M.Sc, PhD 14-11-2022 விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 2 M.Sc 01-11-2022 விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் University Research Fellowship 4 M.Sc 21-10-2022 விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 2 M.Sc 12-10-2022 விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் University Research Fellow 4 PhD 10-10-2022 விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் Guest Lecturer 3 M.Sc, PhD 23-09-2022 விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் Project Assistant 1 M.Com, MBA 16-09-2022 விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 MA 16-09-2022 விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 MA 23-09-2022 விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் Project Associate 5 BE/B.Tech, M.Sc, ME/M.Tech, PhD 03-09-2022 விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் Guest Lecturer 2 M.Sc, PhD 23-08-2022 விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் Project Assistant 1 M.Sc 02-09-2022 விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் University Research Fellow 4 PhD 07-08-2022 விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் Research Associate 1 PhD 17-08-2022 விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் Project Associate 1 M.Sc 10-08-2022 விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 M.Sc 10-08-2022 விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் Project Assistant 2 M.Sc 01-08-2022 விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் Computer Programmer 1 BE/B.Tech, M.Sc, MCA 28-07-2022 விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 M.Sc 31-07-2022 விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 MA 22-07-2022 விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 MA 04-07-2022 விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 M.Sc 06-07-2022 விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 M.Sc 04-07-2022 விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow/Project Associate 1 M.Sc 01-07-2022 விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் Research Fellow 4 M.Sc 27-06-2022 விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 M.Sc 27-06-2022 விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 2 M.Sc 27-06-2022 விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 3 M.Sc 27-06-2022 விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 MA 31-05-2022 விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 M.Sc, PhD 23-05-2022 விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் Research Assistant 1 M.Sc 26-05-2022 விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 MA 20-05-2022 விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 M.Sc 16-05-2022 விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் SRF, Field Assistant, Project Fellow 3 B.Sc, M.Sc 04-05-2022 விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் Junior Research Fellow 1 M.Sc 29-04-2022 விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் Senior Research Fellow 1 M.Sc 30-04-2022 விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 M.Sc 28-04-2022 விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 M.Sc 20-04-2022 விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் Senior Research Fellow 1 M.Sc 20-04-2022 விண்ணப்பிக்க
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் Project Fellow 1 M.Sc 28-03-2022 விண்ணப்பிக்க

Switch Language to English

Switch Language to Hindi

© 2020-2024 Jobkola.com | About Us | Contact Us | Privacy Policy | Disclaimer