தமிழக அரசு மின் ஆளுமை சங்கம் வேலைவாய்ப்பு 2023 - Assistant, Programmer, Designer

Last Updated: March 10, 2023 11:58 PM | by KW Media


தமிழக அரசு மின் ஆளுமை சங்கம் வேலைவாய்ப்பு 2023 - Assistant, Programmer, Designer தமிழக அரசு மின் ஆளுமை சங்கம் வேலைவாய்ப்பு 2023 பின்வரும் பதவிகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன Assistant, Programmer, Designer. மொத்தமாக 53 காலியிடங்கள் இந்த வேலைக்கு இருக்கிறது. இந்தப் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் மின்னஞ்சல் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். வேலை செய்யும் இடம் சென்னை, தமிழ்நாடு. தமிழக அரசு மின் ஆளுமை சங்கம் வேலைவாய்ப்பு விண்ணப்பிக்க தொடங்கும் நாள் 10-03-2023 முதல் 20-03-2023 வரை. தகுதியான நபர்களுக்கு ரூ.20,000 முதல் ரூ.60,000 வரை சம்பளம் கிடைக்கும். முழு விவரங்கள் இந்தப் பக்கத்தில் கீழே பகிரப்பட்டுள்ளன.

இந்தப் பதவிக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கு முன், விண்ணப்பதாரர்கள் முதலில் கல்வித் தகுதி மற்றும் வயது வரம்புகளைச் சரிபார்த்து, அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை முழுவதுமாக படிக்க வேண்டும். B.Sc, BE/B.Tech, M.Sc, MBA, MCA, ME/M.Tech தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள் இந்த பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். தினம் வரும் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்புகளைப் பெற, எங்கள் இணையத்தை தினமும் பார்கவனும் & எங்கள் டெலிகிராம் சேனலில் சேரவும்.

தமிழக அரசு மின் ஆளுமை சங்கம் வேலைவாய்ப்பு 2023

நிறுவனம் தமிழக அரசு மின் ஆளுமை சங்கம்
பதவி Assistant, Programmer, Designer
தகுதி B.Sc, BE/B.Tech, M.Sc, MBA, MCA, ME/M.Tech
காலியிடம் 53
சம்பளம் Rs.20,000 to Rs.60,000 per month
வேலை இடம் சென்னை, தமிழ்நாடு
விண்ணப்பிக்கும் முறை மின்னஞ்சல்
தொடங்கும் நாள் March 10, 2023
முடியும் நாள் March 20, 2023

தமிழக அரசு மின் ஆளுமை சங்கம் வேலைவாய்ப்பு 2023: கல்வித் தகுதி

Senior Solution Architect / Designer

Bachelor Degree in B.E or B.Tech or Master Degree in M.Sc or M.E or M.Tech in the field of Computer Science or Information Technology or Master of Computer Application with twelve to fifteen Years of experience in the relevant field.

Junior Solution Architect / Designer

Bachelor Degree in B.E or B.Tech or Master Degree in M.Sc or M.E or M.Tech in the field of Computer Science or Information Technology or Master of Computer Application with eight to ten years of experience in the relevant field.

Technical Lead – Database

Bachelor Degree in B.E or B.Tech or Master Degree in M.Sc or M.E or M.Tech in the field of Computer Science or Information Technology or Master of Computer Application with eight to twelve years of experience in the relevant field.

Technical Lead – Portal

Bachelor Degree in B.E or B.Tech or Master Degree in M.Sc or M.E or M.Tech in the field of Computer Science or Information Technology or Master of Computer Application with five to ten years of experience in the relevant field.

Technical Lead – Service Integration

Bachelor Degree in B.E or B.Tech or Master Degree in M.Sc or M.E or M.Tech in the field of Computer Science or Information Technology or Master of Computer Application with eight to ten years of experience in the relevant field.

Technical Lead – Database Integration

Bachelor Degree in B.E or B.Tech or Master Degree in M.Sc or M.E or M.Tech in the field of Computer Science or Information Technology or Master of Computer Application with eight to ten years of experience in the relevant field.

Senior Business Analyst

Bachelor Degree in B.E or Master Degree in M.E in the relevant field or Master of Computer Application with eight to ten years of experience in the relevant field.

Senior Application & Systems Architect (PERN stack)

Bachelor Degree in B.E or B.Tech or Master Degree in M.E or M.Tech in the field of Computer Science or Information Technology or Master of Computer Application with leaven to fifteen years of experience in the relevant field.

Full Stack Developers – (PERN)

Bachelor Degree in B.E or B.Tech or Master Degree in M.E or M.Tech in the field of Computer Science or Information Technology or Master of Computer Application with six to ten years of experience in the relevant field.

Full Stack Developers – (PERN)

Bachelor Degree in B.E or B.Tech or Master Degree in M.E or M.Tech in the field of Computer Science or Information Technology or Master of Computer Application with six to ten years of experience in the relevant field.

Business Analyst

Bachelor Degree in B.E or Master Degree in M.E in the relevant field or Master of Computer Application with six to eight years of experience in the relevant field.

AI ML Engineer - Computer Vision

Bachelor Degree in B.E or B.Tech or Master Degree in M.Sc or M.E or M.Tech in the field of Computer Science or Information Technology or Master of Computer Application with three years of experience in the relevant field.

AI ML Engineer - Natural language Processing

Bachelor Degree in B.E or B.Tech or Master Degree in M.Sc or M.E or M.Tech in the field of Computer Science or Information Technology or Master of Computer Application with three to five years of experience in the relevant field.

AI ML Engineer - MLOPS

Bachelor Degree in B.E or B.Tech or Master Degree in M.Sc or M.E or M.Tech in the field of Computer Science or Information Technology or Master of Computer Application with five to eight years of experience in the relevant field.

Data Scientist

Graduate Degree in the field of Data Science with eight years of experience in the relevant field or Bachelor Degree in B.E or B.Tech or Master Degree in M.E or M.Tech in the field of Computer Science with five years of experience in the relevant field.

Senior Project Management

Bachelor Degree in Engineering in the relevant field with ten years of experience in the relevant field.

DB Architect

Bachelor Degree in Engineering in the relevant field with fifteen years of experience in the relevant field.

Tech Lead API Development

Bachelor Degree in Engineering in the relevant field with twelve years of experience in the relevant field.

DBA/DB Engineers

Bachelor Degree in B.E or B.Tech or Master Degree in M.Sc or M.E or M.Tech in the field of Computer Science or Master of Computer Application with five years of experience in the relevant field.

Full Stack Developers - Web

Bachelor Degree in B.E or B.Tech or Master Degree in M.Sc or M.E or M.Tech in the field of Computer Science or Master of Computer Application with five years of experience in the relevant field.

Full Stack Developers - Mobile IOS/Android

Bachelor Degree in B.E or B.Tech or Master Degree in M.Sc or M.E or M.Tech in the field of Computer Science or Master of Computer Application with five years of experience in the relevant field.

Senior Server Administrator

Bachelor Degree in B.E or Master Degree in M.E in the relevant field or Master of Computer Application with five years of experience in the relevant field.

Server Administrator

Bachelor Degree in B.E or Master Degree in M.E in the relevant field or Master of Computer Application with two years of experience in the relevant field.

Team Lead

Bachelor Degree in B.E or Master Degree in M.E in the relevant field or Master of Computer Application with ten years of experience in the relevant field.

Senior Analyst

Bachelor Degree in B.E or Master Degree in M.E in the relevant field or Master of Computer Application with seven years of experience in the relevant field.

Business Analyst

Bachelor Degree in B.E or Master Degree in M.E in the relevant field or Master of Computer Application with three years of experience in the relevant field.

Technical Solution Architect

Bachelor Degree in B.E or Master Degree in M.E in the relevant field or Master of Computer Application with nine years of experience in the relevant field.

Full Stack Developers

Bachelor Degree in B.E or Master Degree in M.E in the relevant field or Master of Computer Application with four years of experience in the relevant field.

Project Manager - Technical

Bachelor Degree in B.E or B.Tech or Master Degree in M.Sc or M.E or M.Tech in the field of Computer Science or Master of Computer Application with ten years of experience in the relevant field.

Project Manager - Consulting

Bachelor Degree in B.E or B.Tech or Master Degree in M.Sc or M.E or M.Tech in the field of Computer Science or Master of Computer Application with ten years of experience in the relevant field.

Project Leads - Web App development

Bachelor Degree in B.E or B.Tech or Master Degree in M.Sc or M.E or M.Tech in the field of Computer Science or Master of Computer Application with five years of experience in the relevant field.

System Analyst

Bachelor Degree in B.E or Master Degree in M.E in the relevant field or Master of Computer Application with four to eight years of experience in the relevant field.

Procurement Manager

Bachelor Degree in B.E or B.Tech or Master Degree in M.Sc or M.E or M.Tech in the field of Computer Science or Master of Computer Application with ten years of experience in the relevant field.

Functional consultant

Bachelor Degree in the field of Computer Science or Information Technology or Electronics and Communication Engineering with two to six years of experience in the relevant field.

Solution Architect / Designer/Consultant

Bachelor Degree in B.E or B.Tech in the field of Computer Science or Information Technology with two to six years of experience in the relevant field.

Project Manager

Bachelor Degree in B.E in the field of Computer Science or Information Technology or Electronics and Communication Engineering with three to seven years of experience in the relevant field.

Programmer

Bachelor Degree in B.E or B.Tech or Master Degree in M.Sc or M.E or M.Tech in the field of Geographical Information System or Geoinformatics or Geology or Geography or Computer Science or Information Technology with two to three years of experience in the relevant field.

Assistant Programmer

Bachelor Degree in B.E or B.Tech or Master Degree in M.Sc or M.E or M.Tech in the field of Geographical Information System or Geoinformatics or Geology or Geography or Computer Science or Information Technology with Freshers or one to two Year years of experience in the relevant field.

Database Administrator

Bachelor Degree in B.E or B.Tech or Master Degree in M.Sc or M.E or M.Tech in the field of Geographical Information System or Geoinformatics or Geology or Geography or Computer Science or Information Technology with three to four years of experience in the relevant field.

Document Assistant

Bachelor Degree in B.Sc in the relevant field or Master Degree in M.Sc in the relevant field Master of Computer Application with Master of Business Administration with Freshers or one to two Year years of experience in the relevant field.

தமிழக அரசு மின் ஆளுமை சங்கம் வேலைவாய்ப்பு 2023: காலியிடம்

பதவி காலியிடம்
Senior Solution Architect / Designer 1
Junior Solution Architect / Designer 1
Technical Lead – Database 1
Technical Lead – Portal 1
Technical Lead – Service Integration 1
Technical Lead – Database Integration 1
Senior Business Analyst 1
Senior Application & Systems Architect (PERN stack) 1
Full Stack Developers – (PERN) 2
Full Stack Developers – (PERN) 1
Business Analyst 1
AI ML Engineer - Computer Vision 1
AI ML Engineer - Natural language Processing 1
AI ML Engineer - MLOPS 1
Data Scientist 1
Senior Project Management 1
DB Architect 1
Tech Lead API Development 1
DBA/DB Engineers 2
Full Stack Developers - Web 1
Full Stack Developers - Mobile IOS/Android 1
Senior Server Administrator 1
Server Administrator 1
Team Lead 1
Senior Analyst 1
Business Analyst 1
Technical Solution Architect 1
Full Stack Developers 2
Project Manager - Technical 2
Project Manager - Consulting 3
Project Leads - Web App development 2
System Analyst 1
Procurement Manager 2
Functional consultant 4
Solution Architect / Designer/Consultant 1
Project Manager 1
Programmer 1
Assistant Programmer 2
Database Administrator 1
Document Assistant 2
Total 53

தமிழக அரசு மின் ஆளுமை சங்கம் வேலைவாய்ப்பு 2023: சம்பள விவரம்

பதவி சம்பள விகிதம்
Senior Solution Architect / Designer As per Govt rule
Junior Solution Architect / Designer As per Govt rule
Technical Lead – Database As per Govt rule
Technical Lead – Portal As per Govt rule
Technical Lead – Service Integration As per Govt rule
Technical Lead – Database Integration As per Govt rule
Senior Business Analyst As per Govt rule
Senior Application & Systems Architect (PERN stack) As per Govt rule
Full Stack Developers – (PERN) As per Govt rule
Full Stack Developers – (PERN) As per Govt rule
Business Analyst As per Govt rule
AI ML Engineer - Computer Vision As per Govt rule
AI ML Engineer - Natural language Processing As per Govt rule
AI ML Engineer - MLOPS As per Govt rule
Data Scientist As per Govt rule
Senior Project Management As per Govt rule
DB Architect As per Govt rule
Tech Lead API Development As per Govt rule
DBA/DB Engineers As per Govt rule
Full Stack Developers - Web As per Govt rule
Full Stack Developers - Mobile IOS/Android As per Govt rule
Senior Server Administrator As per Govt rule
Server Administrator As per Govt rule
Team Lead As per Govt rule
Senior Analyst As per Govt rule
Business Analyst As per Govt rule
Technical Solution Architect As per Govt rule
Full Stack Developers As per Govt rule
Project Manager - Technical As per Govt rule
Project Manager - Consulting As per Govt rule
Project Leads - Web App development As per Govt rule
System Analyst As per Govt rule
Procurement Manager As per Govt rule
Functional consultant As per Govt rule
Solution Architect / Designer/Consultant As per Govt rule
Project Manager As per Govt rule
Programmer Rs.35,000 to Rs.40,000 per month
Assistant Programmer Rs.25,000 to Rs.30,000 per month
Database Administrator Rs.45,000 to Rs.60,000 per month
Document Assistant Rs.20,000 to Rs.25,000 per month
வயது வரம்பு
  • Not Mentioned
தேர்வு செய்யும் முறை
  • Written Exam/Interview
விண்ணப்பக் கட்டணம்
  • No Fee
விண்ணப்பிக்கும் முறை
  • அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேவையான அனைத்து ஆவணங்களுடன் பின்வரும் மின்னஞ்சலுக்கு பயோ-டேட்டா/CVஐ இணைத்து அனுப்பவும்.
மின்னஞ்சல்
careers.tnega@tn.gov.in
அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இணைப்பு
அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் இணைப்பு
வேலைவாய்ப்பு செய்திகள்
jobkola-whatsapp-group
jobkola-telegram-channel

jobkola-google-news
jobkola-google-news
Tags: B.Sc BE/B.Tech M.Sc MBA MCA ME/M.Tech Trending தமிழ்நாடு
மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2023 - Scientist-D, Senior Research Fellow மத்திய பெட்ரோ கெமிக்கல் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2023 - Project Associate அரியலூர் & ஜெயங்கொண்டம் துணை சிறை வேலைவாய்ப்பு 2023 - Cleanliness Workers பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2023 - Project Assistant பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2023 - CRS Project Fellow ராஜீவ் காந்தி தேசிய இளைஞர் மேம்பாட்டு நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2023 - Assistant Professor மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2023 - Guest Faculty JIPMER புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2023 - DEO, Assistant Professor, Senior Resident இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் சென்னை வேலைவாய்ப்பு 2023 - Junior Research Fellow சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் வேலைவாய்ப்பு 2023 - Research Associate View More
Switch Language to English

Switch Language to Hindi

© 2020-2023 Jobkola.com | About Us | Contact Us | Privacy Policy | Disclaimer